Prezydium oddziału

 

Prezes Oddziału
Anna Cholewińska

Wiceprezes Zarządu Oddziału
Eliza Nagengast

Wiceprezes ds. Radzionkowa
Gabriela Wiaterek

Wiceprezes Zarządu ds. awansu zawodowego:
Jerzy Nowak

Sekretarz Zarządu Oddziału
Dorota Jurek

Przewodnicząca klubu antymobbingowego
Renata Rutkowska

Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Irena Anczarska-Smandek

Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
Eliza Nagengast

Pozostali członkowie Prezydium Zarządu Oddziału
Bielecka-Smolarz Urszula
Chudyka Wioletta
Girsch-Hajda Jolanta
Nowak Małgorzata
Pitas Brygida
Tomaszewska Urszula
Wężyk Hanna
Wręczycka Jolanta
Ewa Krawiec
Iwona Muller
Janusz Olszówka

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Renata Rutkowska - Przewodnicząca
Giczewska Aldona
Tomczak Janina
Joanna Rybicka
Jolanta Cofałka
Irena Tobór